05 Feb
05Feb


...és ez a jelenlét üzen: Légy csendben és csak legyél!

A természet különleges helyei, a sziklatemplomok, a kőkőrök, az erdő, a mohával benőtt sziklák a Nagymama szellemét képviselik. A Női szellemet, mely mindannyiunkat a Föld méhében tart. Az Istenanya méhét, ahonnan jöttünk, és ahova visszatérünk.

Ő az Univezális női erő, aki magába foglalja a születés, az alkotás, és a lebontás körforgását.

Ha találkozni szeretnénk vele, csak ki kell mozdulnunk, a magunk alkotta falak közül. A természet templomaiban őshonos női bölcsesség rejlik.

A természetben, a csendben, a belső figyelemben érzékelhetővé válik a tiszta női jelenlét. A Papnők jelenléte..a Rózsa nővéreinek szándéka.

Kik a Papnők?

A Papnők, azok a Nők, akik egy hatalmas kozmikus tudomás tudatosságával járják a Földet. Az Ő szerepük időtlen.

A szuverén Istennő, a Papnő tanítja a halál és az ujjászületés tanulságait. Megtanítja, hogy ne féljünk az átalakulástól. Ő az, aki legyőzte a halálfélelmét, és emberi tapasztalattal rendelkező szellemi lényként ismeri fel magát.

A Papnők minden időben fontos szerepet töltöttek be a közösségük számára.Ők tartották a lángot, ők voltak Shakti, vagyis a női teremtő erő áramlásának megnyilvánulásai. Rituáléik, mint egy élő imádság kapcsolódtak a női elvhez,mely tápálja az élet hálóját, amelyhez mindannyian kapcsolódunk.

Az ókori emberek ismerték a női erő szentségét, a szent méh, és a női test tempomának misztériumát. A misztériumot, mely a természettel való szoros kapcsolódásról szól.

A Papnő az, aki ápolja ezt az ősi bölcsességet, és energiáit a gyógyítás és az ébredés szolgálatába állítja.

A Papnők évezredes üldöztetése utána  a Hold most mined idők legfényesebb energiáival tér vissza, hogy fényt derítsen az igazságra. Az időnek ezen a pontján a folyamatok megfordultak.

Az ősi kultúrák próféciái, melyek az ismert világ végéről, és egy új világ megszületéséről szólnak, a szemünk előtt elevenednek meg.

A Papnők szerepe, hogy szülésznői legyenek ennek a hatalmas kozmikus az újjászületésnek. A Papnők a remény üzeneteivel érkeznek. Megtanítják, hogy nincs mitől tartanunk, ha a természet hangjaira hallgatunk....és hallgatunk az őslakosok hangjára, a belső nő hangjára, az elveszett hangokra, melyek elmondják az igazságot.

A fenntarthatatlan régi struktúrák omladozásával, fenntartható új Föld teremtődik. 

Kaotikusnak és ijesztőnek tünhet belépni ebbe az ürességbe, az ismeretlenbe. A Papnők itt vannak, hogy elvezessenek minket ősi bölcsességünkhöz. A bölcsességhez, mely egyszerű és tiszta kapcsolódás a testhez, a természet csodáihoz, a tudomáshoz, melyben felismerjük, mindannyian ugyanannak a hálónak részeiként létezünk. Elvezetnek a forráshoz, hogy harmóniát találva, harmóniát teremtsünk.

Óriási belső váltásra van szükségünk ahhoz, hogy megtegyük ezt az evolúciós ugrást. Az ismeretlenbe jövőbe, a még láthatatlan újba lépéshez, bátorságra és hitre van szükségünk.

A Papnő szívében hatalmas hit él. Ezzel a hittl fejezi ki a Nagy Anya útmutatását és szeretetét, mely megnyugtat és bátorságot ad az újjászületés fájdalmai alatt.

A Papnő a kozmikus bába.

A Papnő, Rózsa, az Istennői kertben.  A szépség, az erő, a titkok hordozója. A teremtés, az élet és a halál misztériumának beavatottja. A szerető láng örzője.

Számára az új világ nem idea csupán. Számára az új világ nem lesz, hanem már itt is van. 

Ahogy mindig is itt volt..

A Papnő segít, hogy láss..Lásd, hogy mindig a paradicsomban éltél, az Anya ölében. Mert ez az otthonod..

H. Rady Éva - Myrrhophorium