22 Sep
22Sep

A smaragd..

Eső rész.

.A szív smaragdjáról szóló történet, egy réges régi történet. Az időtlenség homályában nyúlik vissza, de legalábbis oda, melyre már csak sejtjeink emlékeznek.

CSAK.. 

Ez a "csak" azonban nem kevés. Inkább "csak" arra vonatkozik, hogy kapcsolatot kell keresnünk önmagunkkal, hogy tudatosságunk érett, érzett és művelt módon táguljon bele ebbe az ősi-új felismerésbe.

Szerelmi történet ez.. történet a gyönyörű, kollektív szívről. A  szív smaragdjáról, mely része minden emberi lényének, és történet arról a Szent kapcsolatról, amit az egyetemes szellem dallama hív életre bennünk.

Az ember, a Föld, a növények, az állatok, az ásványok, a víz, a szél, a tűz egymásnak vannak teremtve. Amikor ráébredünk, hogy minden gyógyulás, az egész-ség, Ég és Föld között van, hogy csakis ebben az egységben jelenhet meg, hallani fogjuk azt a dallamot, ami áthat mindent vibráló sejtet ezen a planétán. Ez a dallam megtanítja nekünk, hogy az univerzum minden energiája elérhető számunkra. A növények mint fő energiát adó lények, a kozmosz harmóniájának és a földi élet egyensúlyának kifejeződései. A teremtés összeszőtt minket egymással,így életre szóló társakkal váltunk ebben a folyamatban. A növényekkel való gyógyítás sokkal ősibb, mint bármilyen más gyógyító módszer. A régi korok emberei a növényeket tanítóknak, gyógyítóknak tekintették. Tiszta spirituális természetük lehetőséget adott arra, hogy a növényi intelligenciát, a növények finom, éteri mintázatát  intuitív kapcsolódásban éljék meg. Nem kellettek könyvek, írások, tanítok hiszen nem is voltak. Önmagukban tekintve az egység természetes állapotából kommunikáltak velük. Minden gyógy -művésszség innen ered. Adtak, elfogadtak, figyeltek és romlatlan nyitottságuk okán, olyan felfedezéseket tettek, melyek ma is alkalmazunk a nagyvilág, a látható és a láthatatlan határán. 

Létezik egy éteri mező, ahol a végtelen energia kommunikál. A kollektív mezőnek  e finoman és tisztán vibráló mezsgyéjén találkozhatunk a Növényi Királyság magasfényű intelligenciájával. A növények a segítőink, barátaink,és a tanítóink. Őrzőink és gyógyítóink. Kapcsolódásukban leggyakrabban és könnyen, fénytermészetükből adódóan, feláldozzák magukat értünk. Az érző szív tudja ezt, ezért nem veszel többet, mint amennyire szükség van. Minden egyéb a használatról szól... 

És mégis! Ennek ellenére is!

A szövetség ember és növény között töretlen.

Szerelem ez... Olyan szeretet, ami felülmúl minden emberi szeretetnek hit érzést. 

A növények azok, akik ott vannak a bölcsőink megtartó formájaként és ők azok, akik végül segítik a visszailleszkedést, rövid itt töltött időnk után. A két pillanat között táplálnak, melegítenek, tanítanak és gyógyítanak. Velünk utaznak a szív ösvényein, velünk utaznak a hozzájuk és a hazavezető úton. A Mama részei ők. Az Anyáé, akiből kiemelkedünk és akihez visszatérünk. Nem tudunk máshol lenni és nem tudunk elkülönülni tőlük. Járjuk be bár a csillagos ég messzi tájait, sejtjeinkben a kezdetektől az utazás végéig, ugyanaz a dallam szól. Ez a dallam ébreszti szívet, ez a dallam formálja a smaragdot  és ez a dallam vibrál az Egy -ként ismert elmében.

..... És ez a dallam vezet haza. 

Tisztelet, megbecsülés és hála e királyság kimeríthetetlen, elapadhatatlan, megtartó és feltételek nélkül támogató jelenlétéért..

Mert minden ami jelenvaló, az Anyával EGY..

Szeretettel: 

Hermann Rády Éva


Megjegyzések
* Az email nem lesz publikálva a weboldalon.